Kira Sözleşmesi

ELAZIĞ HARPUT CAR OTO KİRALAMA - YIKAMA


OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

 SÖZLEŞME TARİHİ

 

 

TARAFLAR

 

 KİRAYA VERENİN

 

 

 ADI VE SOYADI (UNVANI)

 

 ADRESİ1

 

 ADRESİ2

 

 VERGİ DAİRESİ

 

 

 VERGİ NUMARASI/TC. KİMLİK

 

 

 TELEFON

 

 

 ARAÇ PLAKA NO

 

 

 ARAÇ MODEL/MARKA

 

 

 

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.

 

 KİRALAYANIN

 

 

 ADI VE SOYADI (UNVANI)

 

 ADRESİ1

 

 ADRESİ2

 

 VERGİ DAİRESİ

 

 

 VERGİ NUMARASI/TC. KİMLİK

 

 

 TELEFON

 

 

 

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.

 

 ÜCRET

 

 

1-SÖZLEŞMENİN KONUSU :___________________Plaka numaralı ____________________________marka otomobilin KİRALAYAN'a kiraya verilmesi.

 

2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ :Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

 

3-TAAHHÜTNAME :Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

 

4- SÖZLEŞME ŞARTLARI :a) Ücret net olup her ayın en geç ________________'sinde ödenecektir. Sözleşmeden doğan damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler KİRALAYAN'a aittir. Ayrıca aracın Trafik ve Kasko sigortası bedelleri KİRALAYAN'a aittir.

 

b) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN'a teslim etmiştir.

 

c) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN'a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN'den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.

 

d) Teminat olarak KİRALAYAN'dan ___________________________TL'lik Nakit - Çek - Senet alınmıştır.

 

5- SÖZLEŞME SÜRESİ :Bu sözleşme yukarıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir. Sözleşmenin uzatılması, kısaltılması ya da sözleşmenin iptali hakkı KİRAYA VEREN'e aittir. Sözleşme bitiş tarihinden itibaren 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda iş bu sözleşme otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzatılır.

 

İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda ______________________ Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

 

 

                     KİRAYA VEREN                                                                                                    KİRALAYAN